KONTAKTIRAJ NAS

  KONTAKTI

 • Tajništvo i ured direktora

  Telefon: 031/213-330
  Fax: 031/213-327

 • Direktor
  Ivana Davidović, dipl.oec

  Telefon: 031/213-330
  Fax: 031/213-327

 • Pomoćnik direktora i Služba komercijalnih poslova i naplate

  Telefon: 031/213-328

 • Služba financija i računovodstva
  Ivana Baraći, bacc. oec

  Telefon: 031/494-075

 • Služba razvoja i održavanja
  Milenko Tomas

  Telefon: 031/213-325

 • Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova
  Ljerka Kujundžić, mag.iur

  Telefon: 031/213-331

 • Pravo na pristup informacijama
  Službenica za informiranje: Gordana Medić, mag.iur

  Telefon: 031/213-331
  Email: tajnistvo@trznica.hr

 • Osoba za prijavljivanje nepravilnosti
  Ana Labor

  Telefon: 031/494-075
  Email: analabor01@trznica.hr

 • Zaštita podataka

  Telefon: 031/213-330
  Email: zastita.podataka@trznica.hr