Accessibility
Povećaj veličinu slova
Sivi tonovi
Visoki kontrast
Svijetla pozadina
Podcrtane poveznice
Čitljiv tip slova
Poništi postavke

KONTAKTIRAJ NAS

  KONTAKTI

 • Tajništvo i ured direktora

  Telefon: 031/213-330
  Fax: 031/213-327

 • Direktor
  Ivana Davidović, dipl.oec

  Telefon: 031/213-330
  Fax: 031/213-327

 • Zamjenik direktora
  mr.sc. Alen Vukašinović

  Telefon: 031/213-328
  Email: alen.vukasinovic@trznicaos.hr

 • Rukovoditeljica / Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova
  Ljerka Kujundžić, mag.iur

  Telefon: 031/213-331

 • RUKOVODITELJICA / SLUŽBA KOMERCIJALNIH POSLOVA I NAPLATE
  Ivana Baraći, bacc.oec.

  Telefon: 031/213-328
  Fax: 031/213-327
  Email: ivana.baraci@trznica.hr

 • Referentica za financijske i računovodstvene poslove
  Ana Labor

  Telefon: 031/494-075
  Fax: 031/213-327
  Email: financije@trznica.hr

 • Voditelj / Služba razvoja i održavanja
  Milenko Tomas

  Telefon: 031/213-325

 • Pravo na pristup informacijama
  Službenik za informiranje: Gordana Medić, mag.iur

  Telefon: 031/213-331
  Email: tajnistvo@trznica.hr

 • Osoba za prijavljivanje nepravilnosti
  Ana Labor

  Telefon: 031/494-075
  Email: analabor01@trznica.hr

 • Zaštita podataka
  Gabriela Reiter, dipl. iur

  Telefon: 031/213-330
  Email: zastita.podataka@trznica.hr