Accessibility
Povećaj veličinu slova
Sivi tonovi
Visoki kontrast
Svijetla pozadina
Podcrtane poveznice
Čitljiv tip slova
Poništi postavke

RADNO VRIJEME za javnu tržnicu na malo GORNJI GRAD Osijek, Trg Ljudevita Gaja 5a

„Objekt zatvorene tržnice – poslovne zgrade u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2023. godine radit će prema sljedećem rasporedu:
RADNO VRIJEME za javnu tržnicu na malo GORNJI GRAD  Osijek, Trg Ljudevita Gaja 5a

Na temelju odredbi Zakona o trgovini („Narodne novine“ broj: 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20 i 33/23), članaka 25. i 26. Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica („Narodne novine“ broj: 66/09, 108/09, 8/10 i 108/14) te odredbi Općih uvjeta isporuke usluge na javnim tržnicama na malo u gradu Osijeku („Službeni glasnik grada Osijeka“ broj: 2/2019 od 4. veljače 2019. godine) donose se

 

IZMJENE

K U Ć N O G R E D A

za javnu tržnicu na malo GORNJI GRAD

Osijek, Trg Ljudevita Gaja 5a

 

 

Članak 1.

 

Članak 6. Kućnog reda za javnu tržnicu na malo Gornji grad Osijek, Trg Ljudevita Gaja 5a, ur. broj: 561-2/21 od 1. rujna 2021. godine (u daljnjem tekstu: Kućni red) mijenja se i glasi:

 

Objekt zatvorene tržnice – poslovne zgrade u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2023. godine radit će prema sljedećem rasporedu:

 

- u unutarnjem dijelu poslovne zgrade rad s kupcima odvija se u vremenu od 7,00 do 13,00 sati radnim danom (ponedjeljak – subota), uz napomenu da je svaki prvi ponedjeljak u mjesecu neradni dan radi provođenja dezinsekcije i deratizacije u objektu, osim na dan 7. kolovoza 2023. godine.

- sve parne nedjelje u mjesecu srpnju, kolovozu, rujnu, listopadu i studenom odnosno 2. srpnja, 16. srpnja i 30. srpnja, 6. kolovoza, 20. kolovoza, 10. rujna, 24. rujna, 8. listopada 22. listopada, 12. studenog i 26. studenog su neradne.

- sve neparne nedjelje u mjesecu srpnju, kolovozu, rujnu, listopadu i studenom te sve nedjelje u mjesecu prosincu odnosno 9. srpnja, 23. srpnja, 13. kolovoza, 27. kolovoza, 3. rujna, 17. rujna, 1. listopada, 15. listopada, 29. listopada, 5. studenog, 19. studenog, 3. prosinca, 10. prosinca, 17. prosinca, 24. prosinca i 31. prosinca su radne. Rad s kupcima nedjeljom odvija se u vremenu od 7,00 do 13,00 sati.

Priprema robe i čišćenje prodavaonica odvija se jedan sat prije početka rada s kupcima odnosno jedan sat poslije završetka rada s kupcima;

Vanjske prodavaonice u poslovnoj zgradi zasebno određuje svoj raspored rada unutar okvirnog radnog vremena od 6,00 do 20,00 sati radnim danom te radnim nedjeljama od 7,00 do 13,00 sati.

Ugostitelji rade u radnom vremenu koje propisuje Grad Osijek.“

 

Članak 2.

 

Članak 7. Kućnog reda mijenja se i glasi:

Tržnica i objekt zatvorene tržnice – poslovne zgrade ne radi u dane blagdana i neradnih dana utvrđenih zakonom i to: 1. siječnja – Nova godina; 6. siječnja – Bogojavljenje ili Sveta tri kralja; Uskrs i Uskrsni ponedjeljak; Tijelovo; 1. svibnja – Praznik rada; 30. svibnja – Dan državnosti; 22. lipnja – Dan antifašističke borbe; 5. kolovoza – Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja; 15. kolovoza – Velika Gospa; 1. studenoga – Svi sveti; 18. studenoga – Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje; 25. prosinca - Božić i 26. prosinca – prvi dan po Božiću, Sveti Stjepan.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, Uprava Društva može, na zahtjev zakupnika, odrediti da tržnica u cjelini ili pojedini njezini dijelovi rade i u dane blagdana i neradnih dana.“

 

Članak 3.

 

Stupanjem na snagu ovih Izmjena Kućnog reda za javnu tržnicu na malo GORNJI GRAD Osijek, Trg Ljudevita Gaja 5a prestaje važiti Izmjena i dopuna Kućnog reda za javnu tržnicu na malo GORNJI GRAD Osijek, Trg Ljudevita Gaja 5a od 7. lipnja 2023. godine, a sve ostale odredbe Kućnog reda od 1. rujna 2021. godine ostaju neizmijenjene.

Ove Izmjene Kućnog reda stupaju na snagu danom donošenja. Danom donošenja Izmjena Kućnog reda iste će biti javno objavljene na prostoru javne tržnice na malo Gornji grad te mrežnoj stranici Tržnice d.o.o. (www.trznicaos.hr).

 

 

 

Ur. broj: 438/2023

U Osijeku, 24. srpnja 2023. godine

D i r e k t o r i c a

Ivana Davidović, dipl.oec.

IZMJENE KUĆNOG REDA ZA JAVNU TRŽNICU NA MALO GORNJI GRAD (24.07.2023)

 

VEZANI ČLANCI