Accessibility
Povećaj veličinu slova
Sivi tonovi
Visoki kontrast
Svijetla pozadina
Podcrtane poveznice
Čitljiv tip slova
Poništi postavke

ODLUKA UPRAVE - SAJAM ANTIKVITETA REZERVACIJA 2024

Izlagači,zainteresirani za sudjelovanje na priredbi „Osječki sajam antikviteta“ koji se održava na lokaciji u Parku kralja Držislava u Osijeku, svake prve subote u mjesecu, mogu ostvariti pravo na rezervaciju jednog ili više (maksimalno četiri) izložbenog mjesta u razdoblju VELJAČA –PROSINAC 2024. godine, sudjelovanjem u postupku licitacije te, u slučaju davanja najpovoljnije ponude, uplatom izlicitirane cijene rezervacije i sklapanjem ugovora o zakupu izložbenog mjesta. POSTUPAK LICITACIJE: prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama Na kraju stranice su linkovi do dokumenata.
ODLUKA UPRAVE - SAJAM ANTIKVITETA REZERVACIJA 2024

Na temelju članka 7. i 35. Društvenog ugovora, članka 71. Pravilnika o cijenama i uvjetima korištenja
usluga (pročišćeni tekst) od 3. prosinca 2021. godine i prethodne suglasnosti Nadzornog odbora
(Odluka urbroj: 161/23 od 16.3.2023. godine) Uprava trgovačkog društva TRŽNICA d.o.o. Osijek, kao
Organizator priredbe, donijela je sljedeću
                                                           O D L U K U
 I. Izlagači na priredbi „Osječki sajam antikviteta“ na lokaciji u Osijeku, Park kralja Držislava,
   koji su imali rezervirano izložbeno mjesto tijekom 2023. godine, mogu osigurati
   rezervaciju izložbenog mjesta za razdoblje od 11 mjeseci (veljača - prosinac 2024.
   godine) neposrednom pogodbom i uplatom razmjernog dijela početne odnosno
   izlicitirane i uplaćene cijene u 2023. godini.
II. Početne cijene rezervacije iznose:
   - Izložbeno mjesto površine 3 m2 s postavljenim štandom za prodaju antikviteta
     3,00€ mjesečno odnosno 33,00€ za 11 mjeseci
   - Izložbeno mjesto površine 3 m2 s postavljenim štandom za proizvode OPG-ova
     3,00€ mjesečno odnosno 33,00€ za 11 mjeseci
   - Izložbeno mjesto površine 6 m2 s postavljenom klupom 2,00€ mjesečno odnosno
     22,00€ za 11 mjeseci
   - Prazan prostor površine 6 m2 za prodaju antikviteta 1,00€ mjesečno odnosno 11,00€
     za 11 mjeseci i
   - Prazan prostor površine 12 m2 za pružanje ugostiteljskih usluga – 2,00€ mjesečno
     odnosno 22,00€ za 11 mjeseci
III. Uplatu cijene rezervacije iz točke I. i II. ove Odluke izlagači mogu obaviti u razdoblju od
     8. do 12. siječnja 2024. godine, u protivnom će se smatrati da je dosadašnji zakupnik
     odustao od prava na produljenje rezervacije za 2024. godinu te će se nerezervirana
     izložbena mjesta uvrstiti u slobodna izložbena mjesta koje će se ponuditi u zakup putem
     licitacije.
     Uplatu je moguće izvršiti na jedan od sljedećih načina:
   - Gotovinskom uplatom na blagajni Organizatora u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5
     u vremenu od 8,00 do 13,00 sati ili
   - Uplatom na žiro račun Organizatora broj HR1523600001102301892, model HR00,
    Poziv na broj primatelja – OIB uplatitelja, s naznakom „uplata rezervacije za Sajam
    antikviteta“ te oznakom broja izložbenog mjesta za koje se uplata vrši.
IV. Za sva nerezervirana izložbena mjesta provest će se licitacija prikupljanjem pisanih
    ponuda koje moraju biti zaprimljene zaključno do kraja radnog vremena Organizatora
   29. siječnja 2024. godine do 15,00 sati.
    Postupak licitacije provest će se prema Pravilima koja se donose i objavljuju uz ovu Odluku.


V. Izlagač koji je ostvario pravo na rezervaciju izložbenog mjesta, u postupku iz točke III. ili
    IV. ove Odluke, na dan održavanja priredbe obvezan je uplatiti iznos od 10,00€ odnosno
    ugostitelji 20,00€ po izložbenom mjestu na lokaciji i u vrijeme održavanja priredbe
   ovlaštenom radniku Organizatora koji mu kao dokaz o uplati izdaje fiskalizirani račun.
VI. Ukoliko na dan održavanja priredbe do 8,30 sati na pojedino izložbeno mjesto ne dođe
    izlagač koji je ostvario pravo na njegovu rezervaciju, predmetno mjesto se može izdati u
    dnevni zakup neposrednom pogodbom prvom zainteresiranom izlagaču uz plaćanje
    pripadajućeg iznosa zakupnine kako slijedi:
   - Izložbeno mjesto s postavljenim štandom, bez obzira na namjenu –13,00€
   - Izložbeno mjesto s postavljenom klupom – 12,00€
   - Prazan prostor bez obzira na namjenu – 11,00€
    Izlagač plaća utvrđenu cijenu zakupa na licu mjesta ovlaštenoj osobi Organizatora koja
    mu izdaje fiskalizirani račun koji ujedno predstavlja ugovor o dnevnom zakupu izložbenog
    mjesta i kojeg izlagač mora čuvati do isteka trajanja priredbe odnosno do odlaska s
    priredbe.
VII. Sve cijene u ovoj Odluci su iskazane s uključenim porezom na dodanu vrijednost..
VIII. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i od tog dana se primjenjuje.
IX. Ova Odluka objavljuje se na oglasnim pločama i službenoj Internet stranici Organizatora
www.trznicaos.hr
Ur.broj: 5/24
Osijek, 4. siječnja 2024. godine
                                                                                                               DIREKTORICA
                                                                                                     Ivana Davidović, dipl.oec.

ODLUKA

PRAVILA ZA LICITACIJU 2024

SLOBODNA MJESTA ZA PRVI KRUG LICITACIJE ZA SAJAM ANTIKVITETA (16.01.2024)

SHEMA SAJAM ANTIKVITETA (16.01.2024)

 

VEZANI ČLANCI