Accessibility
Povećaj veličinu slova
Sivi tonovi
Visoki kontrast
Svijetla pozadina
Podcrtane poveznice
Čitljiv tip slova
Poništi postavke

RADNO VRIJEME za javnu tržnicu na malo GORNJI GRAD Osijek, Trg Ljudevita Gaja 5a

Izmjene i dopune kućnog reda za javnu tržnicu na malo GORNJI GRAD Osijek, Trg Ljudevita Gaja 5a

Na temelju odredbi Zakona o trgovini („Narodne novine“ broj: 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20 i 33/23), članaka 25. i 26. Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica („Narodne novine“ broj: 66/09, 108/09, 8/10 i 108/14) te odredbi Općih uvjeta isporuke usluge na javnim tržnicama na malo u gradu Osijeku („Službeni glasnik grada Osijeka“ broj: 2/2019 od 4. veljače 2019. godine) donose se

 

IZMJENE I DOPUNE

K U Ć N O G    R E D A

za javnu tržnicu na malo GORNJI GRAD

Osijek, Trg Ljudevita Gaja 5a

Članak 1.

Članak 6. Kućnog reda za javnu tržnicu na malo Gornji grad Osijek, Trg Ljudevita Gaja 5a (ur. broj: 561-2/21 od 1. rujna 2021. godine) mijenja se i glasi:

Objekt zatvorene tržnice – poslovne zgrade u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine radit će prema sljedećem rasporedu:

- u unutarnjem dijelu poslovne zgrade rad s kupcima odvija se u vremenu od 7,00 do 13,00 sati radnim danom (ponedjeljak – subota), uz napomenu da je svaki prvi ponedjeljak u mjesecu neradni dan radi provođenja dezinsekcije i deratizacije u objektu.

- sve prve nedjelje u godini kao i sve nedjelje u mjesecu prosincu odnosno 7. siječnja, 4. veljače, 3. ožujka, 7. travnja, 5. svibnja, 2. lipnja, 7. srpnja, 4. kolovoza, 1. rujna, 6. listopada, 3. studenoga, 1. prosinca, 8. prosinca, 15. prosinca, 22. prosinca i 29. prosinca su radne.

Rad s kupcima nedjeljom odvija se u vremenu od 7,00 do 13,00 sati.

Priprema robe i čišćenje prodavaonica odvija se jedan sat prije početka rada s kupcima odnosno jedan sat poslije završetka rada s kupcima;

Vanjske prodavaonice u poslovnoj zgradi zasebno određuje svoj raspored rada unutar okvirnog radnog vremena od 6,00 do 20,00 sati radnim danom te radnim nedjeljama od 7,00 do 13,00 sati.

Ugostitelji rade u radnom vremenu koje propisuje Grad Osijek.“

Članak 2.

Objekt zatvorene tržnice – poslovne zgrade ne radi u dane blagdana i neradnih dana utvrđenih zakonom i to: 1. siječnja – Nova godina; 6. siječnja – Bogojavljenje ili Sveta tri kralja; Uskrs i Uskrsni ponedjeljak; Tijelovo; 1. svibnja – Praznik rada; 30. svibnja – Dan državnosti; 22. lipnja – Dan antifašističke borbe; 5. kolovoza – Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja; 15. kolovoza – Velika Gospa; 1. studenoga – Svi sveti; 18. studenoga – Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje; 25. prosinca - Božić i 26. prosinca – prvi dan po Božiću, Sveti Stjepan.“

Članak 3.

Sve ostale odredbe Kućnog reda od 1. rujna 2021. godine ostaju neizmijenjene.

Ove Izmjene i dopune Kućnog reda stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se od 1. siječnja 2024. godine.

Danom donošenja Izmjena i dopuna Kućnog reda iste će biti javno objavljene na ulazima u prostor javne tržnice na malo Gornji grad te mrežnoj stranici Tržnice d.o.o. (www.trznicaos.hr).

 

Ur. broj: 684/2023

U Osijeku, 22. prosinca 2023. godine

D i r e k t o r i c a

Ivana Davidović, dipl.oec.

 

VEZANI ČLANCI