Accessibility
Povećaj veličinu slova
Sivi tonovi
Visoki kontrast
Svijetla pozadina
Podcrtane poveznice
Čitljiv tip slova
Poništi postavke

SAJAM ANTIKVITETA PRODULJENJE REZERVACIJE (26.09.2023)

Izlagači na priredbi „Osječki sajam antikviteta“ na lokaciji u Osijeku, Park kralja Držislava, koji su u postupku licitacije provedenom u ožujku i travnju ove godine, ostvarili pravo rezervacije izložbenih mjesta do 30. rujna 2023. godine, mogu neposrednom pogodbom i uplatom razmjernog dijela prethodno izlicitirane cijene (50% iz I. kruga odnosno 60% iz drugog kruga) produljiti rezervaciju za svoja izložbena mjesta za razdoblje od tri mjeseca (od 1. listopada do 31. prosinca 2023. godine).
SAJAM ANTIKVITETA PRODULJENJE REZERVACIJE (26.09.2023)

Na temelju članka 7. i 35. Društvenog ugovora, na temelju prethodne suglasnosti Nadzornog odbora

(Odluka ur. broj: 161/23 sa sjednice održane 16. ožujka 2023. godine), Uprava trgovačkog društva TRŽNICA d.o.o. Osijek donijela je sljedeću

O D L U K U

  1. Izlagači na priredbi „Osječki sajam antikviteta“ na lokaciji u Osijeku, Park kralja Držislava, koji su u postupku licitacije provedenom u ožujku i travnju ove godine,ostvarili pravo rezervacije izložbenih mjesta do 30. rujna 2023. godine, moguneposrednom pogodbom i uplatom razmjernog dijela prethodno izlicitirane cijene (50% iz I. kruga odnosno 60% iz drugog kruga) produljiti rezervaciju za svoja izložbena mjesta za razdoblje od tri mjeseca (od 1. listopada do 31. prosinca 2023. godine). Izlagač koji ima rezervirano mjesto za zakup istoga na dan održavanja priredbe obvezan je uplatiti iznos od 10,00€/75,35 kuna odnosno ugostitelji 20,00€/150,69 kuna za svoje izložbeno mjesto na licu mjesta ovlaštenom radniku Organizatora koji mu kao dokaz o uplati izdaje fiskalizirani račun.

2. Uplatu cijene rezervacije iz članka I. ove Odluke izlagači mogu obaviti u razdoblju od 28. rujna do 4. listopada 2023. godine, u protivnom će se smatrati da je dosadašnji zakupnik odustao od prava na produljenje rezervacije i njegovo izložbeno mjesto će se izdavati u dnevni zakup prema pravilima za nerezervirana mjesta.

Uplatu je moguće izvršiti na jedan od sljedećih načina: 

Gotovinskom uplatom na blagajni Organizatora u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5

radnim danom (ponedjeljak – petak) u vremenu od 8,00 do 13,00 sati ili

Uplatom na žiro račun Organizatora broj HR 1523600001102301892, model HR00,

Poziv na broj primatelja – OIB uplatitelja, s naznakom „uplata rezervacije za Sajam

antikviteta“ te oznakom o brojem izložbenog mjesta za koje se uplata vrši.

3. Ukoliko na dan održavanja priredbe do 8,30 sati na pojedino izložbeno mjesto ne dođe izlagač koji je ostvario pravo na njegovu rezervaciju, predmetno mjesto se može izdati u dnevni zakup neposrednom pogodbom prvom zainteresiranom izlagaču uz plaćanje pripadajućeg iznosa zakupnine kako slijedi:

  • Izložbeno mjesto s postavljenim štandom, bez obzira na namjenu –13,00€/97,95 kuna

  • Izložbeno mjesto s postavljenom klupom – 12,00€/90,41 kuna

  • Prazan prostor bez obzira na namjenu – 11,00€/82,88 kuna

Izlagač plaća utvrđenu cijenu zakupa na licu mjesta ovlaštenoj osobi Organizatora koja mu izdaje fiskalizirani račun koji ujedno predstavlja ugovor o dnevnog zakupu izložbenog mjesta i kojeg izlagač mora čuvati do isteka trajanja priredbe odnosno do odlaska s priredbe.

4.Sve cijene u ovoj Odluci su iskazane s uključenim porezom na dodanu vrijednost, uz primjenu službenog tečaja konverzije 1 € = 7,53450 kuna.

5.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i od tog dana se primjenjuje.

6.. Ova Odluka objavljuje se na oglasnim pločama i službenoj Internet stranici Organizatora

www.trznicaos.hr

SAJAM ANTIKVITETA PRODULJENJE REZERVACIJE

Ur.broj: 525/23

Osijek, 26.9. 2023. godine

DIREKTORICA

Ivana Davidović, dipl.oec.

VEZANI ČLANCI